Simulátor filtrů nahrávaného obsahu ukazuje tragické možné dopady článku 13 navrhované směrnice

Každé sdílení se počítá! Pokračujeme v přinášení pravidelného českého překladu čtrnáctideníku od Timothyho Vollmera z Creative Commons zaměřující se na tvorbu politik spojených s problematikou copyrightu. Autorkou překladů je Kateřina Vorlická (kavorlicka@gmail.com)

Opatrně rozbalujte a uvidíte sami

Hlasování o autorských právech v europarlamentu: významné vítězství pro uživatele a jejich práva

Výsledek obrázku pro eu parliament

 

Evropský parlament začátkem července v hlasování zablokoval červnovou snahu výboru pro právní záležitosti (JURI). Výbor europarlamentu navrhoval projednat ve zrychleném řízení kontroverzní text zákona o autorském právu včetně Článku 11 o dani z odkazů (#LinkTax) a Článku 13 o filtrech nahrávaného obsahu (#CensorshipMachines). Výbor v červnu odhlasoval 13 hlasy pro ku 12 hlasům proti Článek 11. Jedná se o ustanovení známé jako „daň z odkazů“, které poskytuje vydavatelstvím další práva, na jejichž základě mohou vydavatelství klást požadavky na kohokoliv, kdo používá snippety. Vydavatelství mohou požadovat, aby uživatel nejprve buď zakoupil na tyto úryvky žurnalistických textů licenci, nebo zaplatil vydavatelství za to, že může snippet používat online. Členové výboru dále podpořili 15 hlasy ku 10 Článek 13. Ten stanoví, že online platformy budou sledovat, co nahrávají uživatelé na web, a budou se automatickými filtry snažit zabraňovat porušování autorských práv. Výbor hlasoval proti takřka všem opatřením, jejichž cílem bylo udělit větší práva uživatelům. Například byl zablokován rozumný návrh na omezení a výjimky ve vztahu ke svobodě panoramatu nebo uživateli vytvořeného obsahu.

Nicméně díky výsledku parlamentního červencového hlasování nad navrhovaným zněním směrnice se tak opět bude v září zabývat celý parlament. Výsledek hlasování z 5. července umožnuje všem 751 europoslancům předložit začátkem září návrhy na zlepšení projednávaného textu.

Jedná se o značné vítězství pro všechny zastánce progresivní reformy evropského autorského práva. Červencovému hlasování předcházela masivní kampaň za lepší reformu, do níž se zapojil bezmála milion lidí. Stoupenci nového textu volali po takové změně autorskoprávního systému, která by prosazovala svobodu slova a práva uživatelů. Zároveň odmítali, aby reforma představovala prostý výraz kapitulace a přistoupení na požadavky malé skupiny korporátních držitelů práv, kteří usilují o schválení článků 11 a 13.

Boj však pokračuje, bude následovat několika kroků, než bude směrnice přijata v plném rozsahu. Parlament má pravomoc vyjednávat konečnou podobu dohody s Radou Evropské unie (ministři vlád členských států EU). Prozatímní rozhodnutí se může projednávat na příštím zářijovém plenárním zasedání (za přítomnosti všech 751 europoslanců), kdy by se parlament mohl rozhodnout znovu zahájit diskuzi o reformě autorského práva. Otevření tématu za účasti europoslanců znamená potenciální příležitost k dalším změnám projednávaného textu.

Zastánci progresivní reformy nesmějí ve svém boji polevit, je zapotřebí napnout síly k zářijovým jednáním v parlamentu. Pořád je naděje, že se podaří vylepšit nejhorší části návrhu a upozornit na další možné změny, které by bylo možné přijmout, aby bylo zajištěno rozšíření a lepší ochrana veřejného zájmu a digitálních práv. Na programu podpůrných akcí bude 26. srpna také den za záchranu internetu ( #SaveYourInternet Day of Action), na kterém se bude podílet europoslankyně Julia Reda. Podrobnosti později.

Carl Malamud se svou neziskovou organizací PublicResource.org dosáhl značného úspěchu. Vyhrál soudní při, která spočívala v žalobě na Malamuda za to, že zveřejnil na webu sbírku federálních nařízení USA, Code of Federal Regulations. Háček je v tom, že ve zveřejněných dokumentech byly právní předpisy a nařízení týkající se bezpečnosti a stavebních norem. Za tvorbou těchto norem stojí soukromé normalizační subjekty, které prohlašují, že mohou ke stavebním předpisům omezovat přístup (jelikož lidé za něj přece musí platit), přestože normy tvoří součást práva, kam jsou „začleněné ve formě odkazů“. Odvolací soud pro Kolumbijský distrikt shledal, že zveřejnění předpisů představuje fair use.

Cathy Gellis z TechDirtu zdůrazňuje fakt, že soud mohl zajít ještě dál. Verdikt totiž „NEŘEŠÍ otázku, zdali publikace norem začleněných do právního systému představuje porušení autorského práva.“ Rozhodnutí pouze říká, že v tomto kontextu je čin organizace Public.Resource.org je fair use.

Odkazový rozcestník, aneb víte, že…?

Myšlenka filtrů nahrávaného obsahu (Článek 13) prosazovaná v rámci reformy autorského práva EU by bezpochyby vedla k nadměrnému filtrování a zkreslovala obsah, který na webu povolený být má. Byl vytvořen simulátor toho, jak by to asi mohlo vypadat. Výsledek? „Ve snaze zabránit 1 000 případům, kdy dochází k porušování autorských práv, zároveň zablokuje člověk v 50 000 případů obsah legální. A to se jedná o model s úžasnou, až neuvěřitelnou 99,5 % přesností. Snížíme-li míru přesnosti na stále optimistických 90 %, dostáváme se na ještě drsnější čísla.

Znalci autorského práva si pochvalovali zavedení flexibilního ustanovení fair use do revidovaného autorskoprávního zákona Jihoafrické republiky. „Půvab této obecné výjimky nespočívá v přijetí termínu „fair use“ […]. Zásadní změnou je přidání slova „například“ před seznam záměrů, na něž se fair use vztahuje. Za podmínky, že se vzhledem k autorovi stále jedná o fair use, je tak možné ustanovení uplatnit za jakýmkoliv účelem.“

GetTheResearch.org je nově vzniklý projekt, za nímž stojí lidé z volně přístupné databáze vědeckých článků Unpaywall a spolupracují na něm s internetovým archivem Britské národní knihovny. Cílem projektu je zajistit přístup k vědeckým studiím a výsledky bádání zasazovat do kontextu tak, že budou dostupné a srozumitelné i laikům. Projekt odstartuje na podzim.

Evropská komise nastínila svůj budoucí program pro financování vědy nazvaný Horizont Evropa. Projekt se uskuteční v období let 2021 – 2027 s rozpočtem téměř 100 miliard euro (přes 2,5 bilionu korun). Projekt navazuje na Horizont 2020 a bude dále rozvíjet současné snahy podporovat politiku otevřeného přístupu a prosazovat tento režim ve sféře dat, publikací i vědy. Podle pravidel Horizontu Evropa bude zakázáno používat finanční prostředky z grantů k úhradě publikací uveřejněných v hybridním modelu otevřeného přístupu.

Snaží se YouTube vmanévrovat vzdělávací portál MIT OpenCourseWare (MIT OCW) a softwarovou open-source firmu Blender Foundation do monetizace?

Austrálie aktualizovala svůj systém autorského práva? Podle poslední novely „bude institut bezpečného přístavu rozšířen i na organizace podporující lidi s postižením, vzdělavatele a kulturní instituce. Tím pádem tyto subjekty neponesou odpovědnost, pokud bude prostřednictvím jejich online služeb, ať už se jedná o veřejné počítače nebo digitální huby, docházet k porušování autorských práv.“

Podle zprávy organizace Electronic Frontier Foundation (EFF) skončil po 10 letech vleklý soud v tzv. případu tančícího dítěte? Jádrem sporu bylo video hopsajícího batolete, přičemž na pozadí hrála píseň Let´s go crazy od Prince. Stephanie Lenz, matka dítěte, umístila video na Youtube, nicméně společnost Universal Music Group argumentovala autorskými právy a odkaz na video zablokovala. V roce 2007 EFF podala v této věci žalobu na hudební společnost. Soud nyní rozhodl, že „smyslem fair use není jen prostá ochrana autorských práv, ale zejména ochrana veřejných práv. Celou záležitostí se po desítky let zabývali držitelé práv i akademici, hodně z nich se přiklánělo k tomu, aby byl koncept fair use co nejvíce zúžen. Díky rozhodnutí ve prospěch paní Lenz je pravděpodobné, že i další soudy budou uvažovat o fair use správně, tedy jako o nástroji, který umožňuje dosáhnout skutečného cíle autorského práva – podpory veřejnosti v zájmu o kreativitu a inovace. Pro držitele práv z toho plyne, že předtím, než pošlou oznámení o stažení odkazu, musí přinejmenším vzít koncept fair use v potaz.

Nad čím zůstává rozum stát

Kanadský hudební průmysl chce dostávat provize z každého prodaného smartphonu. Ročně by si tak přišel na 40 milionů dolarů (889 milionů korun).

Pověřit vydavatelství Elsevier, aby dohlíželo nad otevřenou vědou v EU je jako zadat společnosti McDonald’s, aby zkoumala stravovací návyky obyvatel dané země, a její poznatky by následně udávaly směr politických rozhodnutí.

Kanadský filmový průmysl (tatáž skupina jako MPAA, americká asociace filmového průmyslu) prohlašuje, že žaloby na soukromé osoby nebo výhružky soudními spory nepatří do jejich strategie boje proti pirátům. Čísla však hovoří jinak. „Pohrůžky jsou tak časté, že Navdeep Bains, předseda kanadské vládní agentury pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj (ISED) oznámil, že plánuje změnit dosavadní systém notice to notice (na základě podnětu držitele práv prověřuje poskytovatel internetového připojení, zda skutečně k porušování autorských práv na P2P portálech dochází. Poskytovatel dále může mít povinnost uvědomit daného uživatele či po určitý čas sledovat jeho aktivitu na síti, přičemž není povinna zveřejňovat osobní informace o uživateli ani se dále neangažovat ve stažení údajně závadného obsahu). Cílem změny je zamezit tomu, aby poskytovatelé připojení k autorským ochranným známkám připojovali i hrozby řešení věcí soudní cestou.

Kalendář akcí and hajdy z gauče

 

  • 24. – 30. srpna 2018, Kuala Lumpur – Světový kongres zaměřený na knihovny a informace
  • 27. – 29. září 2018, Washington, D.C. –  Světový kongres o duševním vlastnictví a veřejném zájmu
  • 11. – 12. října 2018, Varšava – CopyCamp, setkání zdaleka nejen pro právníky zaměřené na autorská práva
  • 26.- 28. října 2018, Londýn  – MozFest, interaktivní seminář pro podporu zdravého internetu

2.- 4. listopadu 2018, Toronto – konference o otevřeném přístupu  OpenCon

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *