Stát zaplatil dva a půl miliónů korun za učebnice, které nejsou veřejně dostupné

Evropské dotace jsou velkou příležitostí, jak zlepšit vzdělávací oblast. Například z operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost se v programovém období 2007–2013 rozdělilo mezi příjemci přes padesát miliard korun. I přesto, že dotace jdou z peněz daňových poplatníků, nemají z nich užitek všichni, ale jen konkrétní příjemci. Ti nejsou nuceni nijak své výstupy zveřejňovat a sdílení výstupů závisí jen na jejich dobré vůli.

Pro mnohé podnikatele může být nízká jazyková vybavenost absolventů a pracovníků překážkou k rozvoji firmy a často i ekonomickému růstu země. Stát proto v minulosti podpořil mnoho aktivit, které mají tyto nedostatky odstranit. “Bohužel nastavení rozdělení evropských dotací umožnilo, že někteří příjemci využili přijetí dotací k vytvoření komerčního produktu, kterých je již na trhu několik. Jen s tím rozdílem, že někteří podnikatelé museli do vývoje investovat pouze vlastní prostředky a někteří byli zvýhodněni prostředky daňových poplatníků,” vysvětluje Tamara Kováčová z EDUin, kde řídí projekt Otevřené vzdělávání.

Ukázkovým příkladem, kdy místo vzdělávání stát zafinancoval pouze komerční aktivity, je projekt Angličtina a němčina pro strojaře firmy Open Agency, která inkasovala od daňových poplatníků 2 458 071 Kč. Podle Kováčové by měly být tyto učebnice zdarma dostupné pracovníkům, studentům i firmám, které by mohli učebnice aktualizovat podle novinek ve strojírenské oblasti. Toto je ale jen jeden příklad z mnoha.

Mnoho vzdělávacích výstupů je nedostupných, dokonce i těch, které zveřejněny být mají. “Pokud stát přispěje na tvorbu vzdělávacích materiálů, měly by být jednoduše dohledatelné a na dva kliky dostupné. Oslovili jsme několik příjemců a získání podkladů trvalo vždy minimálně dva týdny. Dokonce byla často nutná registrace, která musela být schválena,” upřesňuje Tamara Kováčová. Příkladem je např. projekt Podpora využití ICT ve výuce průřezových témat na základních školách, kdy příjemce CCA Group získal 11 192 387 Kč.

Vše, co je podpořeno z veřejných prostředků, by mělo být veřejnosti i firmám dostupné. Jednoduše vyhledatelné a bez registrací, vyplňování formulářů, telefonování či rozesílání emailů. Bohužel tomu tak vždy není a ukazuje se, že i přestože je vzdělávací oblast hluboce podfinancována, nevyužíváme jako společnost veřejné prostředky vynaložené na zlepšení tohoto stavu. Příležitost napravit tuto situaci však můžeme v obdobném stávajícím Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro roky 2014–2020, ” uzavírá Tamara Kováčová z EDUin.

Přehled všech projektů a výstupu z operačního programu OPVK najdete zde.

Kontakt:

Tamara Kováčová, EDUin, Aliance pro otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz

Tel.: 603 942 437

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

  • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
  • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
  • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
  • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
    prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.

 

Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *