Co všechno jste přehlédli za rok existence OER v České republice

 

Podpora tvorby a šíření otevřených vzdělávacích zdrojů je celosvětovým trendem, proto shrnujeme vše, co se v České republice na jejich podporu od listopadu 2014 stalo a co se děje právě teď.

Pro rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů (z angl. Open Educational Resources – OER) jsou v Česku zásadní tyto milníky:

Listopad 2014: vládou přijata Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, která OER podporuje.

Březen 2015: poprvé v ČR realizován Týden otevřeného vzdělávání, celosvětově se jednalo o čtvrtý ročník této akce na podporu otevřených vzdělávacích zdrojů.

Duben 2015: v EDUpointu Skautského institutu na pražském Staroměstském náměstí je zahájen pravidelný dvouhodinový seminář Otevřená třída a Peďák+, kde jsou představovány rodičům, pedagogům i studentům nové trendy ve vzdělávání.

Červen 2015: založení Aliance pro otevřené vzdělávání, ke které se přidaly vysokoškolské katedry (např. Katedra informačních technologií a technické výchovy PedF UK, Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU), univerzitní ústavy (např. Centrum pro otázky životního prostředí UK), média (např. Stream.cz, Česká škola), učitelé (např. Jednota školských informatiků), soukromé firmy (např. Scio, Mapy.cz, PC Help) či vzdělávací instituce (např. Národní technická knihovna, Wikimedia ČR).

Červenec, srpen 2015: propojení s mezinárodními organizacemi, které se OER zabývají.

Září 2015: zahájení semináře podle principů otevřeného vzdělávání v Gymnáziu Na Zatlance; https://www.facebook.com/groups/svetmedii/?fref=ts; https://twitter.com/svetmedii.

Říjen 2015: přijata Charta Aliance pro otevřené vzdělávání.

Listopad 2015: spuštěn web www.otevrenevzdelavani.cz.

Leden až červen 2016: zahájena informační kampaň na podporu otevřeného vzdělávání.

Březen 2016: realizace druhého ročníku Týdne otevřeného vzdělávání.

Postupná automatizace a robotizace povede k nutnosti si neustále doplňovat vědomosti a dovednosti a OER jsou jednou z možností, jak se dobře celoživotně vzdělávat. Otevřené vzdělávací zdroje taktéž snižují nerovnost v přístupu ke vzdělání a jsou inkluzivní, proto jsme se rozhodli v České republice rozvoj OER podpořit,” sdělila   koordinátorka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí Karin Marques z Nadace Open Society Fund Praha.

 

Výčet akcí k Týdnu otevřeného vzdělávání: zde

Kontakt: Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz

Tel.: 603 942 437

Kontakt: Karin Marques, Nadace OSF, koordinátorka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí

Email: karin.marques@osf.cz

 

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

  • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
  • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
  • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
  • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
    prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.

Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *