Tři pravidla pro zveřejňování maturitních dat

Vysvětlujeme důvody, proč EDUin podporuje iniciativu Maturitní data – odtajněno, a upřesňujeme, jakými pravidly by se mělo zveřejňování maturitních dat řídit.

Praha, 7. června 2016 – Hlavním důvodem pro rutinní zveřejňování zdrojových maturitních dat je zásadní přínos pro debatu o tom, jak má vypadat státní maturita. Debata je rázem zasvěcenější a věcnější. Data rovněž usnadňují veřejnou kontrolu nad složením maturitních testů a tím, co ověřují.  A konečně, umožňují posoudit, nakolik státní maturita odpovídá platným předpisům a nediskriminuje některé skupiny maturantů. Předpokládáme, že v těchto bodech se snadno shodnou i ti, kteří si další vývoj vzdělávacího systému v České republice představují rozdílně.

Na základě zkušeností iniciativy Maturitní data – odtajněno jsme připravili tři doporučení, jak by měla být již od podzimu tohoto roku zveřejňována data ze státních maturit.

1. Zveřejnit výsledky jednotlivých úloh ve srozumitelné podobě čitelné pro laiky.

Zdůvodnění: Grafické znázornění výsledků jednotlivých úloh, které minulý týden představili zástupci iniciativy, je užitečnou pomůckou, jež posunula debatu o jednotlivých úlohách do věcnější polohy. Můžeme lépe posoudit, zda úloha měla smysl, jak ji maturanti uměli vyřešit a zda ověřuje dovednosti důležité pro jejich občanský život i budoucí profesní uplatnění. Mělo by se tedy stát samozřejmostí, že v této podobě bude Cermat pravidelně zveřejňovat výsledky všech úloh, podobně jako se stalo normou zveřejňování zadání a celkových výsledků maturitních testů.

2. U každé testové úlohy odůvodnit, proč byla do testu zařazena a co ověřuje.

Zdůvodnění: Samozřejmou součástí výsledků maturit by se mělo stát i krátké autorské zdůvodnění, proč byla úloha do testu zařazena a co ověřuje. Stejně tak je nutné požadovat, aby zástupci Cermatu přestali používat neurčitá tvrzení typu „učni neumějí napsat větu“. Cermat má neomezený přístup ke všem maturitním datům a musí svá tvrzení o dovednostech maturantů dokládat statistikami a diagramy – nikoli předkládat vlastní interpretace, jejichž správnost nemůže veřejnost ověřit.

3. Zveřejnit zdrojová maturitní data ve strojově čitelné podobě.

Zdůvodnění: Je třeba zahájit debatu o míře anonymizace maturitních dat určených ke zveřejnění, aby nedovolila identifikovat výsledky konkrétní školy a žáka, ale zároveň umožnila posoudit například to, jak vyřešili tu či onu konkrétní úlohu z češtiny gymnazisté a negymnazisté, jak dívky a chlapci, jak ti, kteří si vybrali jako další předmět cizí jazyk či matematiku. Tato data pak mají být zveřejněna ve strojově zpracovatelné podobě, aby je mohl využít k argumentaci ve veřejné debatě jakýkoli subjekt. Považujeme ale za rozumné, aby vědecké a výzkumné instituce měly možnost vyjednat si s Ministerstvem školství přístup k maturitním datům v méně anonymizované podobě, pokud to považují za nutné pro své výzkumné účely.

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Považujeme za nutné reagovat na tvrzení ředitele Cermatu Jiřího Zíky, který v rozhovoru pro Hospodářské noviny řekl, že maturitní data chtějí získat jen komerční konkurenti Cermatu. Naopak se domníváme, že jde jednoznačně o veřejný zájem, jehož oprávněnost ostatně MŠMT přiznalo právě zveřejněním výsledků jednotlivých úloh. Iniciativu Maturitní data – odtajněno jsme podporovali a podporujeme především proto, že zveřejnění dat prokazatelně zvěcnilo debatu nejen o maturitě samotné, ale i o tom, co žáci umějí a neumějí a k čemu má jejich vzdělávání směřovat. Proto nabízíme k veřejné debatě pravidla, jak by měla být už letos na podzim maturitní data zveřejňována.“

Kontakty:

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *