Učitelé spustili web, kterým hlídají závazky ministerstva

Učitelé sdružení v Jednotě školských informatiků spustili web, který monitoruje naplňování Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, informuje o hlavních pojmech digitálního vzdělávání a vybízí k síťování aktérů v oblastech priorit strategie. Strategie byla schválena na podzim v roce 2014 a její naplnění je nadějí pro konkurenceschopnost budoucích absolventů škol. Jejím cílem je zvýšit digitální gramotnost žáků i učitelů, a zároveň podporuje rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Jednota školských informatiků (JSI) sdružuje učitele a odborníky zabývající se výukou informatiky ve školství. JSI se aktivně podílí na zavádění moderních technologií do výuky a  Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 je jedním z nástrojů, jak naučit děti i učitele smysluplně využívat technologie ve svém životě. Jedním z pilířů strategie je i rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů (z angl. Open Educational Resources – OER).

Strategie digitálního vzdělávání je na české poměry nezvykle kvalitně zpracovaným dokumentem a monitoring jejího naplňování lze nalézt na http://digivzdelavani.jsi.cz/. “Očekáváme nyní na zveřejnění usnesení Vlády ČR k plnění celé Strategie. Monitoring již nyní však ukazuje, že zpoždění plnění čtyř hlavních pilířů strategie ohrožuje celou její realizaci a stav dalších tří intervencí má zpoždění,” vysvětluje člen výboru Jednoty školských informatiků Daniel Lessner a koordinátor webu digivzdelavani.cz.

Strategie digitálního vzdělávání byla schválená vládou už v listopadu 2014, Ministerstvo školství se však k jejímu naplnění více jak rok nemělo. Nyní se ukazuje, že se karta obrací k lepšímu. “Strategii považujeme za důležitý nástroj pro celoživotní vzdělávání, zlepšení zaměstnanosti, podnikání a zároveň i jako cestu ke snížení nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Proto nyní připravujeme seznamovací kampaň pro školy a učitele,” sdělil v polovině března v Edupointu v Praze zástupce náměstka ministryně školství pro vzdělávání Jaroslav Fidrmuc.

Strategie pro digitální vzdělávání do roku 2020 má sedm základních intervencí:

 1. Nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům: cílem je zveřejňování všech vzdělávacích výstupů a materiálů podpořených z veřejných zdrojů pod veřejnou licencí, jakou je např. Creative Commons. Již první intervence tak upozorňuje na využívání otevřených vzdělávacích zdrojů.
 2. Podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků: žáci i studenti mají být digitálně gramotní. V současné době se ICT a informatika na ZŠ vyučuje podle rámcového vzdělávacího programu z roku 2004, proto pravděpodobně dojde i k aktualizaci RVP ZV i ke změně názvu vzdělávacího oboru a oblasti ICT.
 3. Podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů: digitální gramotnost mladých lidí se neobejde bez dovedností učitelů používat ICT nástroje ve výuce. Standardy digitálních kompetencí učitele by se tak měly stát součástí vzdělávání nových i stávajících učitelů a jejich kariérního řádu.
 4. Zajištění udržitelného financování škol a školských zařízení v oblasti infrastruktury: rozvoj internetové a digitální infrastruktury, všechny školy mají být připojeny na vysokorychlostní internet.
 5. Inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich výsledků: spolupráce veřejného, soukromého i neziskového sektoru v předávání vzdělávacích inovací
 6. Systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace digitálních technologií do výuky a do života školy: zřízení koordinačního centra, která veškeré procesy digitálního vzdělávání realizuje, monitoruje a vyhodnocuje. Má taktéž školám pomáhat posilovat digitální vzdělávání učitelů či odkazovat na digitální vzdělávací materiál.
 7. Porozumění veřejnosti cílům a procesům integrace digitálních technologií do vzdělávání: pro pozitivní přijetí u veřejnosti a aplikace strategie bude realizována v posledním období naplňování strategie realizována seznamovací kampaň u široké  veřejnosti i v pedagogické komunitě.

 

Kontakt:

Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz

Tel.: 603 942 437

 

Daniel Lessner, člen výboru Jednoty školských informatiků a koordinátor webu digivzdelavani.cz

Email: daniel.lessner@jsi.cz

Tel.:  777 202 639

 

Jaroslav Fidrmuc, zastupující náměstek ministryně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Email:  jaroslav.fidrmuc@msmt.cz

 

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

 • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
 • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
 • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
 • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
  prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.

 

Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *