Učitelská platforma se připojila k Alianci pro otevřené vzdělávání

K Alianci pro otevřené vzdělávání se připojila Učitelská platforma, která je nadpředmětovou organizací učitelů od MŠ po VOŠ a ZUŠ, jejímž cílem je zvyšování kvality výuky.

Učitelská platforma svým členstvím v Alianci pro otevřené vzdělávání chce přispět k tomu, aby se stát zasadil o lepší vzdělávání učitelů ve smysluplném zapojení moderních technologií ve výuce všech předmětů a všechny vzdělávací materiály vytvořené za veřejné peníze byly i všem zdarma dostupné. Tyto cíle jsou součástí Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, o jejíž naplnění Aliance pro otevřené vzdělávání usiluje. „Mottem Učitelské platformy je Učitelé pro budoucnost – budoucnost pro učitele. Nemůžeme učit pro 21. století., pokud nebudeme umět využívat moderní technologie tak, aby se od nás děti naučily používat ICT v pracovním životě a pro své další vzdělávání,“ říká předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Do Aliance pro otevřené vzdělávání se nyní připojují ti učitelé, kteří chápou, co je kultura sdílení a jak je důležitá pro další zvyšování kvality výuky. Jde o jednoznačný signál pro veřejnost, že jsou tu učitelé, kterým na dětech a kvalitě výuky záleží, ale potřebují důstojné podmínky pro svůj rozvoj,“ sdělila Tamara Kováčová, která v EDUin vede projekt Otevřené vzdělávání.

Učitelská platforma má svůj definovaný program a chce prosazovat ve vzdělávání hodnoty svobody,  kvality a respektu. Podpořily ji osobnosti jako prof. Milan Hejný, děkan pardubické filozofické fakulty Karel Rýdl či všichni tři ocenění v národním kole prestižní světové soutěže Global Teacher Prize. Partnerem je Česká středoškolská unie a studentský spolek Otevřeno, který požaduje zvyšování kvality výuky na pedagogických fakultách. Ve vedení Učitelské platformy jsou učitelé, kteří již pravidelně pomáhají ostatním učitelům technologie do výuky zapojit či zveřejňují své podklady do výuky pod veřejnou licencí.

Kontakty:

Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy

Email: info@ucitelskaplatforma.cz

tel.: 608 448 978,

web: ucitelskaplatforma.cz

 

Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz

Tel.: 603 942 437

 

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

  • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
  • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
  • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
  • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
    prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.

Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *