ÚSTR veřejně ukáže, jak učit moderní dějiny pomocí filmů a bez moralizujícího patosu

Moderní dějiny lze přiblížit i pomocí dobových  filmů, seriálů či vtipů. Ty totiž často obsahují detaily, které mimořádně přesně vystihují dobu a motivy jednání lidí. Tak lze současným žákům nedávno uplynulou dobu zpřítomnit i bez hodnotících soudů, jež mohou pohoršovat některé rodiče.

Živé dějiny – období, které si prožili učitelé i rodiče – jsou citlivým a sledovaným tématem a týkají se událostí, na které má většina lidí nějaký názor. Jaroslav Pinkas z oddělení vzdělávání Ústavu pro výzkum totalitních režimů (ÚSTR) předvede v úterý 6. září od 17 hodin v Edupointu ve Skautském institutu rodičům, dětem i učitelům, jak lze učit o sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století a jak bez moralizování či přenášení kulturních traumat představit odlišné způsoby prožívání normalizace.

Filmy či seriály v sobě skrývají mnohem více o informací o své době, než si uvědomujeme. Je to zároveň poutavá forma, kterou lze moderní dějiny mladým lidem přiblížit. Naše metodiky k filmům vedou vedle poznání dějin i ke zlepšení kritického zhodnocení filmu jakožto mediální informace, což je důležité i v dnešní době při kritickém posuzování audiovizuálního obsahu, který se v médiích objevuje,” vysvětluje Jaroslav Pinkas z ÚSTRu.

 

Aliance pro otevřené vzdělávání má podporu designu pro všechny zakotvenou ve své Chartě pro otevřené vzdělávání.

Kontakt:

Jaroslav Pinkas, oddělení vzdělávání Ústavu pro výzkum totalitních režimů (ÚSTR)

Email: jaroslav.pinkas@ustrcr.cz

Tel: 725 108 537

 

Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz

Tel.: 603 942 437

 

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

  • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
  • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
  • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
  • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
    prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.

Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *