Utajováním maturitních dat jde ministerstvo proti všem současným trendům

Pokud by učitelé věděli, jaké nejčastější chyby ve státních maturitách studenti dělají, mohli by je na zkoušku lépe připravit. Ministerstvo školství ovšem zatím anonymizovaná data nezveřejňuje, a jde tak proti současným trendům, jako jsou transparentnost či využívání velkých dat ve vzdělávání. Aliance pro otevřené vzdělávání se proto rozhodla podpořit iniciativu Maturitní data – odtajněno.

 

Data pořízená za veřejné peníze by měla být i veřejně využívána. Takřka za nulové náklady na anonymizaci maturitních dat a na jejich zveřejnění by se mohli učitelé dozvědět, kde má většina studentů největší problémy či s jakými úlohami mají problém studenti z jednotlivých studijních oborů. Získali by tak ke svým poznatkům ze třídy širší kontext. Také širší veřejnost, laickou i odbornou, by nad daty jistě napadlo řádově víc otázek než úředníky.

Zatajování dat postrádá v dnešní době jakoukoliv logiku. Zveřejnění anonymizovaných dat nemá žádná negativa, naopak pomůže budoucím maturantům, aby se na maturity lépe připravili,” sdělil zakladatel iniciativy Maturitní data – odtajněno Oldřich Botlík. Protože ministerstvo školství se zveřejněním anonymizovaných dat váhá, chtějí podporovatelé iniciativy po skončení maturit – každý individuálně na základě zákona o svobodném přístupu k informacím – požádat o souhrnné výsledky každé testové úlohy. Vloni ministerstvo školství muselo podle zákona odpovědět na 170 dotazů, iniciativa však už nyní našla přes čtyři sta žadatelů. Je tak velká šance, že se ministerstvo školství rozhodne vyhnout se nesmyslné administrativě a maturitní data zveřejní. Mohlo by si tak vyzkoušet první krok k důkladnému systémovému řešení – totéž se bude za rok týkat i dat z jednotných přijímaček. Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů je zveřejnění anonymizovaných dat možné.

Podmínky vzdělávání nelze zlepšovat, pokud nevyužijeme veškerý potenciál dosavadních zkušeností, materiálů či dat o vzdělávání. Iniciativa Maturitní data – odtajněno má tak naši podporu,” doplnila Tamara Kováčová, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání organizace EDUin.

K tématu proto v úterý 10. května od 17 hodin proběhne ve Skautském institutu diskuse na téma K čemu je dobré zveřejnění maturitních dat?, které se zúčastní Oldřich Botlík, zakladatel iniciativy Maturitní data – odtajněno a spoluautor projektu Kalibro, v němž školy získávají podrobné informace o výsledcích své práce. Dalším účastníkem bude Michal Tošovský z Fondu Otakara Motejla, který se také otevíráním dat zabývá.

Kontakt:

Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz

Tel.: 603 942 437

 

Oldřich Botlík, zakladatel iniciativy Maturitní data – odtajněno a spoluautor projektu Kalibro

Email: old.botlik@volny.cz

Tel.: 724 058 384

 

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

  • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
  • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
  • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
  • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
    prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.

Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *