V Auditu vzdělávacího systému 2015 je Otevřené vzdělávání vnímáno jako příležitost

V těchto dnech obecně prospěšná společnost EDUin přináší Audit vzdělávacího systému za rok 2015. Audit se snaží postihnout silné stránky (příležitosti) i slabiny (rizika) českého vzdělávacího systému. Implementace Strategie digitálního vzdělávání se objevuje v sekci příležitosti s tímto komentářem: “ MŠMT přijalo v roce 2014 strategii, o jejímž smyslu se lze více dozvědět z této prezentace: . V listopadu 2015, téměř rok od přijetí, je strategie stále před implementací.“

Zároveň v sekci doporučení se jedno téma explicitně týká otevřeného vzdělávání a to konkrétně následovně:

Podpora technologií a otevřených vzdělávacích zdrojů (Open Educational Resources, OER)

Adaptace českých škol na prudce se rozvíjející informační technologie je velmi pomalá a v mnohém naráží na zdánlivě nepřekonatelné bariéry. Klíčovým prvkem jsou i zde učitelé a jejich schopnost (ochota) využívat technologií přirozeným způsobem, tedy tak, jak se běžně promítají do jiných sfér společenských a individuálních aktivit. Prudký vývoj technologií mimo jiné ukazuje, že pozornost by měla být upřena nikoliv tolik na vybavení škol (i když i to je důležité), jako spíše na vynalézavost ve využití dostupného. V současné době má velká většina žáků k dispozici relevantní mobilní zařízení, které mohou využívat i ve škole, a zodpovědnost školy za poskytování rovných příležitostí se tedy omezuje pouze na ty žáky, kteří v tomto směru potřebují podporu. Zároveň existuje celá řada otevřených vzdělávacích zdrojů, a to zejména v elektronické podobě (např. Khanova škola, projekty typu Ještě jsme to nevzdali, Jeden svět na školách, řada projektů zaměřených na finanční gramotnost atp.). Je velmi pravděpodobné, že právě oblast OER je klíčová z hlediska vzdělávacího obsahu blízké budoucnosti, a to nejen s ohledem na školní vzdělávání. Připravovaná strategie digitálního vzdělávání může v mnohém pomoci. Jako vždy však bude záležet na její realizaci. Zatím je realizace spojena s velkými rozpaky.

Doporučení:

● Vytvořit na MŠMT oddělení věnující se technologiím a implementaci Strategie digitálního vzdělávání.

● Zajistit, že Strategie najde využití a neskončí „v šuplíku“

Celý text auditu je dostupný zde a zároveň zde je dostupná přehledná infografika.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *