V Bruselu proběhly 19.-21.3. Evropské akční dny autorských práv

a další novinky ze světa OER politik

Otevřený přístup a prohlášení z Dillí

http://openaccessindia.org/delhi-declaration-on-open-access/

„Na tvorbě tohoto prohlášení se podílela skupina složená z výzkumníků a odborníků, kteří se ve prospěch indické veřejnosti snaží podporovat otevírání přístupu k vědeckým poznatkům. Deklarace je zaměřena na vědce, akademickou obec, vydavatele, sponzory, univerzity a vědecké ústavy; jejím cílem je podpora otevřenosti ve vědě a rozvoj komunikace při výzkumných aktivitách. Budeme dále prosazovat koncept otevřeného přístupu, abychom dosáhli toho, že výsledky výzkumů, které jsou financované z veřejných zdrojů, budou pod otevřenými licencemi volně dostupné veřejnosti. Zde máme na mysli nejen žurnálové články, ale jakoukoliv publikační činnost. Naším cílem je, aby tyto materiály byly volně dostupné k opakovanému použití a sdílení prostřednictvím jakéhokoliv média v otevřeném formátu.“

V otázce autorských práv je bulharské předsednictví horší než estonské. Nebo je snad Evropská komise tím, kdo tahá za nitky?

http://copybuzz.com/copyright/bulgarian-presidency-worse-than-estonian-on-or-is-the-ec-the-ultimate-puppet-master/

„Někdy se člověk až diví, do jaké míry může předsednictví Rady Evropské unie přehlížet zástupce poloviny členských států v místnosti a dále prosazovat jakýkoliv návrh předložený Evropskou komisí, který podpořila hrstka velkých členských států a lobby nositelů práv. Neměla by tu panovat snaha alespoň „předstírat“ demokracii? Přístup Bulharů nejspíš naznačuje, že odpověď na tuto otázku je „ne“… to je něco, co by občané a vlády měli považovat za nepřijatelné.“

Zelená filtrům nahrávaného obsahu: zpravodaj Evropského parlamentu pro autorská práva si z dlouholetých debat neodnesl vůbec nic

https://juliareda.eu/2018/02/voss-upload-filters/

„Zpravodaj Axel Voss konečně předložil text, který navrhuje parlamentu k dalšímu projednávání. Dává tak zelenou cenzorským opatřením: původní návrh, jehož autorem byl jeho německý spolustraník a bývalý komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther Oettinger, ponechal pan Voss takřka beze změny. Tím zavrhuje požadavky vznášené z různých stran napříč politickým spektrem na to, aby se přestala používat opatření cenzury. Pan Voss tak vůbec nebere v potaz rok a půl intenzivních diskuzí na akademické a politické úrovni, které vyústily v návrh poukazující na mnohé, naprosto zjevné slabiny původního textu.“

Odborný článek: Přesnost označení licenčních prvků na platformě Europeana.eu

https://www.kl.nl/publicaties/research-paper-the-accuracy-rights-statements-on-europeana-eu/

„Vytvořili jsme metodologický postup, při němž individuálně posuzujeme přesnost označení licenčních prvků na reprezentativním vzorku děl přístupných v digitální podobě na platformě Europeana. Výsledky studie vzorku naznačují, jaká je přesnost v měřítku celé databáze webu Europeana. Ze závěrů vyplývá, že alespoň 61,8% děl bylo označeno náležitou licencí a minimálně 9,1% bylo na základě dostupných informací označeno nepřesně. U 17,4% děl je správnost označení diskutabilní a pro 8,8% nebylo možné přesnost určit. Doporučení pro platformu Europeana:

 

  • Vytvořit jasná pravidla pro díla v jiné než digitální podobě. Tyto regule přesně určí, jak mají být daná díla označena.
  • Zapracovat výsledky studie do dalšího rozvoje školení a cvičných materiálů.
  • Nadále usilovat o jednodušší pravidla v oblasti doby ochrany autorských práv.
  • Zabránit tomu, aby mohli uživatelé platformy jednoduše vyplňovat nesprávná licenční označení.
  • Snažit se ve spolupráci s partnerskými organizacemi posílit schopnost těchto organizací správně používat licence Creative Commons na digitální díla.
  • Dále zkoumat používání licencí Creative Commons; ve výzkumu se věnovat také problémům spojených s díly v jiném než digitálním formátu.“

Jak australský zákon o autorském právu omezuje tvůrce?

https://theconversation.com/how-copyright-law-is-holding-back-australian-creators-91390

Z nové studie provedené na australské Queensland University of Technology vyplývá, že zákon o autorském právu od tvorby spíše odrazuje, než by ji podněcoval. Pro většinu respondentů vedl proces získávání povolení k opakovanému použití chráněného obsahu – například úryvku písničky nebo videa ve filmu, či dlouhých citovaných pasáží v písemném díle – k velkým frustracím a zmatkům. Ve svých výpovědích popisovali účastníci studie tuto zkušenost jako „neuvěřitelně stresující“, „hrozivou“ a „učiněný právní zlý sen“.

Pirátka – královna vědy

https://www.theverge.com/2018/2/8/16985666/alexandra-elbakyan-sci-hub-open-access-science-papers-lawsuit

„Elsevier se chlubí tržní kapitalizací v hodnotě 35 miliard dolarů. Vydavatelství vykázalo za své vědecké publikace bezmála 39% ziskového rozpětí. To je číslo, ve srovnání s nímž bledne i zisková marže obřích společností typu Apple, Google, Amazon… Obecně lze říci, že trh vědeckých publikací se stal trhem, jenž se vyznačuje čím dál větší konsolidací, vzrůstajícími cenami předplatného a rostoucím ziskovým rozpětím. Následkem toho vidí mnozí vědci, studenti i novináři pirátství jako nutnost a pokládají si otázku: jako hodnotu může článku přidat vydavatelství?“

 

Autorské právo pro státy NAFTA – divoké nápady Hollywoodu

https://www.techdirt.com/articles/20180209/13230239199/hollywood-has-some-wild-ideas-copyright-nafta.shtml

„Chtěli jsme se s vámi podělit o dva nejdivočejší nápady, s nimiž přišel zábavní průmysl v rámci nové dohody NAFTA, abyste nám mohli pomoct dřív, než bude pozdě:

 

  • Bezpečné přístavy usnadní dětskou pornografii a obchodování s lidmi.
  • Výjimky a omezení autorského práva nejsou v obchodních dohodách zapotřebí.

Federální soudkyně: vložení tweetu může být porušením autorských práv

https://www.eff.org/deeplinks/2018/02/federal-judge-says-embedding-tweet-can-be-copyright-infringement

„Bez ohledu na ustálený precedens platný řadu let rozhodl federální soud v New Yorku, že pouhým vložením tweetu na webovou stránku lze porušit autorská práva. Co hůř, výrok soudu se vztahuje na jakýkoliv hotlinking, nikoliv tedy jen vkládání tweetů. Pokud se jím budou řídit i další soudy, následkem tohoto po právní a technické stránce scestného rozhodnutí budou milionům běžných internetových uživatelů hrozit trestní sankce.“

Bell vyzývá zaměstnance: klikněte a podpořte náš návrh na blokování stránek

http://www.michaelgeist.ca/2018/02/bell-employees-click-support-website-blocking-proposal-crtc/

„Jistý zdroj poskytl screenshoty interní korporátní korespondence telekomunikační společnosti Bell. Materiály apelují na zaměstnance, aby vyplnili žádost adresovanou kanadské vládní agentuře pro rozhlasové a televizní vysílání CRTC a tím podpořili návrh společnosti na blokaci webových stránek.. Interní zprávy, které Bell posílá svým zaměstnancům se sdělením „můžete přece CRTC sdělit, že podporujete protipirátskou koalici FairPlay Canada“, velmi pravděpodobně povedou k obavám, že společnost Bell bude jednat s CRTC svým jménem a bude pokoutně ponoukat své zaměstnance, aby záměry společnosti podpořili.“

SMUTNÁ TEČKA

 

Zatčení za překlad: Japonsko zadržuje pět čínských občanů za pirátské překlady

https://slator.com/industry-news/arrested-for-translation-japan-detains-five-chinese-nationals-for-pirate-translation/

„Víme o pirátských skupinách překladatelů, které se skládají z fanoušků a bez povolení svévolně šíří japonské manga komiksy a hry. Obvykle dané tituly nejsou určeny pro zámořský trh. Japonské společnosti vrací úder připomínkami k zákonu o autorském právu Digital Millenium Copyright Act (DMCA) –  nastává právní digitální útlum a konec snah o další komentáře. Nedávno vyvrcholily kroky proti dobrovolným překladatelům – skončily zatčením. Na začátku února bylo v Japonsku zatčeno pět občanů Čínské lidové republiky za překládání manga komiksů a her. Pětice podezřelých byla údajně členy větší překladatelské skupiny, která šířila čínské překlady japonských děl na internetu.“

 

V Bruselu proběhly 19.-21.3. Evropské akční dny autorských práv

https://www.communia-association.org/2018/03/06/join-us-european-copyright-action-days-19-21-march-brussels/

Letošní jaro se neutuchající snaha modernizovat zastaralý rámec autorských práv dostává do rozhodující fáze. Očekává se, že Evropský parlament i členské státy vyjádří své stanovisko k navrhované Směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu. V současné době se věci příliš dobře nevyvíjejí. Místo tolik potřebné aktualizace právního rámce autorského práva, který by poskytl nové možnosti využití vycházející z technologických inovací, směřují političtí činitelé v Bruselu k novým omezením. Tyto resktrikce by určovaly, jakým způsobem mohou být na internetu sdíleny a užívány informace a tvůrčí obsah. Svůj nesouhlas s takovým směřováním jsme se rozhodli vyjádřit iniciativou Evropské akční dny autorských práv. V průběhu akce jsme se snažili poukázat na ostrý nesouhlas občanské společnosti, knihoven, uživatelů a dalších osob, které velmi znepokojují omezení pramenící ze současného návrhu. Součástí dnů byly i diskuze se zákonodárci. Cílem akce bylo prosazovat reformu, která v budoucnosti skutečně obstojí a upozornit na nebezpečí plynoucí z aktuální podoby navrhovaného textu.

Autor výběru je Timothy Volmer z Creative Commons, který texty postuje do Google skupiny Open Policy Network https://openpolicynetwork.org/

Z angličtiny přeložila: Kateřina Vorlická (kavorlicka@gmail.com)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *