V Bruselu se v listopadu debatovalo o budoucnosti otevřenosti

Ve dnech 20. a 21. listopadu 2015 se v Bruselu uskutečnilo setkání Big Fat Brussels Meeting. Jednalo se o setkání organizací v rámci hnutí Wikimedia, kterého se za Wikimedia Česká republika účastnil Jan Loužek. Setkání mělo cca 10-20 účastníků, řídil jej Dimitǎr Dimitrov z uskupení FKAG společně s Lodewijkem, členem spolku Wikimedia Nederland.

Hlavním tématem byla aplikace 5 cílů WMF (tzv. Big Five) na úrovni EU a národních států.

Úvod

Evropská komise odmítla prosazení principu CC BY ve smyslu „co je z veřejných peněz nechť je CC“ Pro hnutí Wikimedia je toto samozřejmě klíčový cíl.

Bude povolen Zero rating, což je pro hnutí Wikimedia přijatelné, ale jedná se o jisté omezení síťové neutrality.

Open Access

Wikimedie chce prosazovat otevřený přístup, protože s otevřeným přístupem mohou editoři encyklopedie lépe odkazovat na vědecké články a vědecké materiály, a tedy učinit Wikipedii kvalitnější.

V Německu existuje mechanismus, kdy musí lidé, jejichž výzkum je placen za veřejné peníze výsledky svého bádání dát k dispozici po 12 měsících od zveřejnění. Dostanou tedy dvanáctiměsíční výlučnost svých práv (pro publikaci v neveřejných časopisech) a poté musí texty zveřejnit a uvolnit pod PD.

V Itálii mají zákon, že pokud je napsán software, musí být zveřejněn pod otevřenou licencí a preferovat otevřený software před uzavřeným softwarem. Zákon ale není aplikován v praxi.

Svoboda panoramatu

‚Vyfotit a zveřejnit pod svobodnou licencí v současné době realita v ČR, ne však ve většině evropských zemí.“

Na Evropské úrovni se svoboda panoramatu nyní již diskutovat nebude. Zůstal zakonzervován stav z 9. července 2015, kdy byl schválen současný rozdělený stav a harmonizace, která by ohrozila českou liberální úpravu, byla odvolána. Evropská komise se domnívá, že současné téma je velice toxické na to, aby se o něm dále jednalo.

Kolektivní správci práv jsou pobouřeni i samotným termínem “svoboda panoramatu“, podle nich se o žádnou svobodu nejedná. Proto se začal používat alternativní termín “Právo k panoramatu“. Díky Wikipedii a článku “Panoramafreiheit“, který byl přeložen jako “Svoboda panoramatu“ totiž toto slovní spojení přešlo i do právních textů Europarlamentu a ustálilo se, což správce práv rozzuřilo.

Výlučnost práv

Zástupci hnutí Wikimedia nechtějí, aby se prodlužovala výlučnost trvání práv. Doba sedmdesáti let po smrti autora je už tak dost dlouhá. I kdyby zkrácení na padesát znamenalo, že se díla uvolní až za 50 let od smrti autorů kteří žijí dnes, rozhodně za to stojí bojovat.

Geobloking

Jako zástupci hnutí Wikimedia jsme se shodli, že geoblokování je problém, ale není prioritou tuto situaci v současné době měnit.

Sirotčí/Osiřelá díla

Jako zástupci hnutí Wikimedia chceme, aby byla osiřelá díla dostupná jako volná díla. Současná úprava toto neotevřela a neumožňuje, jedinou cestou je dlouhodobě poukazovat na nefunkčnost současného stavu.

Reda Report

Nyní je návrh reformy Julie Redy odhlasován europarlamentem (9. července 2015) a byl předán Evropské komisi. Ta vypracuje finální návrh.

Klíčovým tématem diskuze v Reda Report je nyní zamezení vzniku druhotných autorských práv pro naskenovaná volná díla (autorské právo skenu versus autorské právo díla).

Evropská komise, která nyní zpracovává tento návrh (poté, co jej 9. července 2015 schválil europarlament)

Přesnější citování obecně jako cesta ke Svobodě panoramatu

Zástupci Wikimedia Eesti představili svůj plán týkající se svobody panoramatu. V Estonsku si jako téma své pobočky vybrali osvětu o citování autorů na internetu. Chtějí, aby na Wikipedii byly lépe citováni architekti u fotografií budov, ale zároveň aby byla Wikipedie lépe citována v internetových médiích (aneb aby se odstranit problém známý jako “Zdroj:Internet“).

Wikimedia by tak mohla být lépe vnímána kolektivními správci a architekty, a debata o svobodě panoramatu by byla méně bouřlivá, a tedy by byly větší šance ji v Estonsku prosadit.

Text a Datamining

V současné době je toto ožehavé téma. Existuje riziko, že Evropská komise prosadí možnost text- a dataminingu jen pro nekomerční účely a pro vzdělávací instituce.

Odpovědnost za obsah

Kromě nové evropské autorskoprávní úpravy chystá Evropská komise také novou směrnici, která se bude zabývat jejím vymáháním. Tato skutečnost bude v nadcházejících měsících prioritou monitoringu hnutí Wikimedia ve směru k evropským institucím.

Hrozí, že on-line platformy (jako Wikipedie) budou právně odpovědné za obsah, který je nim nahráván. Vydavatelé tlačí v současné době na Evropskou komisi, aby tato směrnice byla prosazena co nejrychleji, ideálně v červnu 2016.

Nový judikát pro podporu Wikimedie

Ve Švédsku a v Německu je místní sdružení Wikimedie účastníkem soudních sporů, které se týkají buď svobody panoramatu, nebo autorských práv k digitalizovanému volnému dílu. Pokud pobočka v tomto případě vyhraje, vznikne nová judikatura, kterou bude moci do budoucna každý úspěšně použít a argumentovat s ní svobodné užívání děl. Pokud pobočka prohraje, použije výsledek soudu k medializaci problematiky svobodného šíření digitálního obsahu.

Závěry

  • Svoboda panoramatu nebude na evropské úrovni otevřena, vše zůstane v současném stavu
  • Klíčovým tématem pro nás je princip „vše za veřejné peníze nechť bude pod svobodnou licencí“
  • Čekáme, jaký návrh autorskoprávní směrnice představí Evropská komise. Není jednotná.
  • Čekáme, jaký návrh směrnice o vymáhání autorského práva představí Evropská komise. Hrozí, že by provozovatel webu byl odpovědný za obsah.
  • Chceme-li být úspěšní musíme koordinovat svojí činnost v ose Brusel → členské státy

Zajímavé odkazy

https://meta.wikimedia.org/wiki/EU_policy/Big_Fat_Brussels_Meeting_-_Episode_3

https://policy.wikimedia.org/

http://wikimedia.se/en/politik

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *