Využíváním dat se žáci učí zlepšovat státní správu

Využíváním dat se žáci učí zlepšovat státní správu

Zveřejňování všech informací a dat přináší podnikatelům úspory i nové příležitosti, vede k efektivnější státní správě a především k její transparentnosti. Aby lidé dokázali využívat otevřená data ke svému prospěchu, je nutné se s čísly a informacemi naučit pracovat. O to se nyní pokouší vzdělávací centrum TEREZA, které téma otevřených dat popularizuje mezi učiteli a žáky formou badatelské práce.

Ve škole lze učit využívat otevřená data např. zpracováním statistik k čistotě ovzduší. Na základě dat agentury Cenia (Česká informační agentura životního prostředí), Českého hydrometeorologického ústavu a krajských hygienických stanic žáci pochopí, proč jsou polétavé částice tak nebezpečné pro naše zdraví a proč jejich množství i nebezpečnost vzrůstá v některých fázích roku. Žáci pak dokáží vysvětlit, co výskyt polétavých částic způsobuje. Dokáží porovnat data a vyvodit předpokládaný vývoj. “Schopnost si data vyhledat a interpretovat pomáhá rozvíjet kritické myšlení. Dovednost kriticky posoudit fakta lze pak využít nejen v enviromentální oblasti, ale především ve všech oblastech života,” uvádí Radka Vašíčková ze vzdělávacího centra TEREZA.

Zveřejňování volně dostupných dat ve strukturované a strojově čitelné formě (tedy právě otevřených dat) je trendem napříč všemi evropskými zeměmi. Pokud se proto budou žáci seznamovat s tím, jaká data jsou dostupná a jak jsou sbíraná, dokáží si i představit, jak s nimi pracovat i ve velkých objemech (tzv. big data). Zároveň práce s nimi vede k podpoře kritického myšlení, posiluje občanské kompetence a může posilovat podnikatelské uvažování, jak data využít například pro tvorbu dalších služeb. Podle koordinátorky projektu Otevřené vzdělávání Tamary Kováčové z organizace EDUIn využívání otevřených dat vede k vytváření jejich dalších interpretací i ke zlepšení metodiky jejich sběru. “Uživatelé dat často nacházejí jejich nové interpretace či také najdou chyby v datech samotných. Tím se o naší společnosti a státu dozvídáme přesnější informace,” dodává.

Kontakt:

Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz

Tel.: 603 942 437

 

Radka Vašíčková, vedoucí programu GLOBE a projektu Badatelé.cz ve vzdělávacím centru TEREZA

Email: radka.vasickova@terezanet.cz

Tel.: 734 252 501

 

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

  • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
  • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
  • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
  • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
    prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.

Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *