Začíná implementace Evropské směrnice o copyrightu

Každé sdílení se počítá! Pokračujeme v přinášení pravidelného českého překladu čtrnáctideníku od Timothyho Vollmera z Creative Commons zaměřující se na tvorbu politik spojených s problematikou copyrightu. Autorkou překladů je Kateřina Vorlická (kavorlicka@gmail.com)

Začíná implementace Evropské směrnice o copyrightu

Před dvěma týdny byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna Směrnice o autorském právu na  jednotném digitálním trhu. Tím formálně započala fáze implementace, během níž budou jednotlivé členské státy EU provádět nařízení vyplývající ze směrnice a začleňovat je do svého právního systému. Na přijetí nařízení mají státy čas do 7. června 2021.

Creative Commons, Communia a více než 40 dalších organizací odeslalo 20. května otevřený dopis adresovaný Evropské komisi. Dopis vyzývá k otevřenému dialogu, do nějž by se mohli zapojit všechny zainteresované subjekty, tedy zástupci organizací zaměřených na lidská práva, digitální práva a organizace prosazující otevřený přístup ke znalostem. Organizace se v dopise zaměřují zejména na Článek 17 (původně 13), nařízení s dalekosáhlými dopady, které mění režim odpovědnosti internetových platforem. Pro jakýkoliv obsah nahraný uživatelem je dle nových pravidel požadovaná licence. Následkem toho platformy z obavy, aby nebyly odpovědné za porušení porušování autorských práv, nainstalují filtry nahrávaného obsahu. Přijetí Článku 17 ohrožuje základní svobody a pro uživatelská práva zakládá nebezpečný precedens. Proto je naprosto nezbytné, aby se při transpozici článku věnovala náležitá pozornost ochraně svobody projevu.

Odkazový rozcestník

  • Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí (IFLA) informuje o regionálním workshopu, který Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) uspořádala koncem dubna v Singapuru. Na akci se setkali zástupci malajských členských států a právníci z dané oblasti. Společně probírali nové možnosti, jak  zlepšit omezení a výjimky autorského práva pro knihovny a vědecké či vzdělávací instituce. Podobný workshop se uskuteční v keňském Nairobi (12. – 13. června) a později i v Dominikánské republice v Santo Domingu (4. – 5. července). Závěry regionálních konferencí budou představeny v říjnu na světové konferenci v Ženevě.
  • Organizace Open Knowledge Foundation oslavila 15. narozeniny. „Naše práce se bude soustředit na zdravotnictví a případy, kdy zajištění přístupu k lékům vyžaduje přehodnocení dosavadních postupů. Budeme se zabývat také vzděláváním – sférou, kde nová evropská směrnice o autorském právu ovlivňuje jak vědeckou činnost, tak přístup lidí ke znalostem. Zaměříme se zároveň i na nezaměstnanost. V tomto tématu se budeme zabývat řešením čím dál výraznějších nerovností, které pramení z nevyhovujících pracovních postupů a podmínek. Budeme prosazovat patřičnou odměnu pro tvůrce obsahu a inovátory. Tato témata souvisí se samou podstatou férové, svobodné a otevřené společnosti, kde je dostatek příležitostí pro všechny. “
  • Fotograf Sebastiaan ter Burg na stovkách výjimečných snímků zachytil lisabonský summit Creative Commons, který se uskutečnil 9 – 11. května 2019.

 

Nad čím zůstává rozum stát

Stálý výbor pro kanadské dědictví zveřejnil zprávu, která vyzývá ke znásobení ochrany autorského práva ve všech ohledech. Co by se asi tak mohlo zvrtnout?

Kalendář akcí aneb hajdy z gauče

  • 11. – 14. červen 2019, Tunis – RightsCon, konference o lidských právech v digitálním světě
  • 14. – 18. srpna 2019, Stockholm – konference  Wikimania

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *