Zjistěte si vychytávky, aby si vzdělávací dokument mohla přečíst i babička

Překážky v čtení, poslouchání, různé učební styly či jediný povolený internetovým prohlížeč mohou omezit přístup ke vzdělávacím zdrojům.  V nové brožuře Aliance pro otevřené vzdělávání naleznete návod, jak postupovat při vytváření dokumentů, prezentací a videí tak, aby je mohli využít i ti, kteří hůře vidí, slyší, nebo nejsou příliš zdatní ve zvládání digitálních technologií.

Brožura Jak vytvářet vzdělávací materiály přístupné všem nemá ambice nahrazovat komplexnější návody a příručky, které publikují odborná pracoviště. Je psána pro ty, kteří píší ve wordu nebo vytvářejí jednoduchou powerpointovou prezentaci. Příručka shrnuje, na co je třeba pamatovat, když se vzdělávací dokument dostane ke starším lidem, případně uživatelům, kteří špatně vidí nebo slyší. Dozvíte se tu, jak přehledně a logicky uvádět údaje v tabulkách, co udělat, aby k obsluze dokumentu stačila pouze klávesnice, doporučení  pro tvorbu titulků pro videa, práva webů, dokumentů, videí apod. Soubor těchto pravidel se také nazývá universal design neboli design pro všechny.

Úprava prezentace     Úprava videí

Universal design, to nejsou jen úpravy “navíc” pro různé skupiny osob, ale především nástroj pro zlepšení efektivity. Zkušenosti ukazují, že například titulky u videí nepomáhají jen lidem, kteří neslyší, ale mají z nich užitek i ti, kteří se lépe učí pomocí čteného textu, nebo si chtějí dělat poznámky. Zároveň tvůrci vzdělávacího materiálu titulky u videa umožňují vyhledávání  uvnitř videoobsahu, což je jinak obtížný úkol. To, co vypadá na první pohled jako “uzpůsobení navíc” pro jednu skupinu, pak ve výsledku pomáhá všem.

Stručný návod, jak takové materiály vytvářet, je právě v té brožuře pro vzdělavatele, kterou jsme se kolegy vytvořili. Zároveň brožura může sloužit i jako inspirace dalším státním institucím, jejichž weby a dokumenty by také měly být kvalitní a přistupné všem.“ vysvětluje Tamara Kováčová, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání z organizace EDUin.

Úprava textového dokumentu    Vytváření tabulek

Kontakt:

Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz

Tel.: 603 942 437

 Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

  • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
  • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
  • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
  • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva, prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.

Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *