Zpřístupněte na svém webu základní informace i těm, kteří si je nemohou přečíst

Pomalu roste počet těch, kteří při tvorbě nového webu myslí na uživatele, kteří nevidí. Málokdo si ovšem uvědomuje, že i pro mnohé, co se narodili s vadou sluchu, je česky psaný text v podstatě cizím jazykem. Každý provozovatel webu ale má možnost poskytnout návštěvníkům základní informace i ve znakovém jazyce.

Neslyšící mají možnost si do prohlížeče Chrome instalovat  bezplatné rozšíření Deaf Friendly, které je při návštěvě webu upozorní, že internetové stránky nabízejí i obsah ve znakovém jazyce. Například v tuto chvíli  obsah podporovaný aplikací Deaf Friendly nabízí pojišťovna OZP a organizátoři Avon Pochodu. Neslyšící uživatelé se tak mohou například dostat k plnohodnotným informacím o samovyšetření a rakovině prsu. “Nyní připravujeme obsah v českém znakovém jazyce i pro další firmy a úřady, které mají zájem zpřístupňovat své služby opravdu všem,” říká Lucie Břínková z tlumočnické agentury Deaf Friendly, která rozšíření do Chromu vyvinula.

 

Pokud stránka podporuje obsah i pro lidi se sluchovým postižením, objeví se v prohlížeči Chrome při načtení stránky v záhlaví možnost rozšíření o překlad do znakového jazyka.

Pokud stránka podporuje obsah i pro lidi se sluchovým postižením, objeví se v prohlížeči Chrome při načtení stránky v záhlaví možnost rozšíření o překlad do znakového jazyka.

Návštěvníci mohou volit v nabídce informací obsah ve znakovém jazyce. Při volbě tématu, např. Rady do života, se pak spustí video s překladem.

Návštěvníci mohou volit v nabídce informací obsah ve znakovém jazyce. Při volbě tématu, např. Rady do života, se pak spustí video s překladem.

Pojišťovně ani prodejci kosmetiky žádný zákon nenakazuje, aby vytvářel obsah dostupný i pro neslyšící. Je to projev jejich dobré vůle, který je třeba ocenit a podporovat jako příklad dobré praxe. Nicméně mělo by být standardem, aby se do překládání svých webů zapojily i  další organizace, instituce a firmy, jejichž služeb neslyšící využívají, jako jsou například zdravotnická zařízení, úřady i vzdělávací instituce,” vysvětluje Tamara Kováčová, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání z EDUin.

Zohlednění přístupnosti obsahu i pro uživatele, kteří například nevidí, neslyší či mají jiný mateřský jazyk, se nazývá design pro všechny (angl. Universal design).

Aliance pro otevřené vzdělávání má podporu designu pro všechny zakotvenou ve své Chartě pro otevřené vzdělávání.

Kontakt:

Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz

Tel.: 603 942 437

 

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

  • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
  • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
  • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
  • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
    prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.

Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *